Realizację projektu - TWIERDZA KOŁOBRZEG XV WIEK rozpoczeliśmy w maju 2016 roku.W grudniu 2017 zaprezentowaliśmy realizację tego projektu.